Extremadura Kalea, 9, 20015, Donostia

Extremadura Kalea, 9, 20015, Donostia

Larramendi Kalea, 3, 20120, Hernani

Larramendi Kalea, 3, 20120, Hernani

Euskal Pizza Donosti

Lunes - Domingo 
 13:00 - 16:00, 19:00 - 23:00

Euskal Pizza Donosti - recogida en local

Lunes - Domingo 
 13:00 - 16:00, 19:00 - 23:30

Euskal Pizza Hernani

Lunes - Martes 
 19:00 - 23:00
Miércoles - Domingo 
 13:00 - 15:30, 19:00 - 23:00

Euskal Pizza Hernani - recogida en local

Lunes - Martes 
 19:00 - 23:30
Miércoles - Domingo 
 13:00 - 16:00, 19:00 - 23:30